+372 501 7284

Restorani terrass

 Kevad käes, suvi ukse ees. Suvekohvik  või restorani terrass annab suure osa suvisest  käibest. Terrass on vaja õigel ajal tööle  seada, et mitte kaotada väärtuslikke kliente.  Lubade taotlemiseks ja kujunduse  kooskõlastamiseks tasub ka aega varuda, sest  nendega on hulga jooksmist. Uuel hooajal  võiks restorani terrass ka pisut  atraktiivsem välja näha ja paremini kliente  ligi tõmmata. Kas putitada vana või on  mõistlik hoopis uus restorani terrass ehitada. Uus  peaks parem välja nägema ja hõlpsamalt  kokku lahti käima.  Mida lühem on terrasside ehitus ja paigalduse aeg seda vähem segab see restorani tööd ja väiksem igaaastane kulu.

 

Pikaajaline kogemus restoranide terrassidega.

Esimene Restorani terrass sai meie poolt ehitatud 2003a alates. Selle järgneva aja jooksul oleme puutunud kokku kõikvõimalike probleemidega millised võivad ette tulla kui rajatakse restorani terrass. Oleme õppinud tundma nõudeid ja ehituslikke iseärasusi, millistele peab vastama restorani terrass. Välikohviku projekteerimisel võtame arvesse ka teenindus ruumi ja klientide turvalisuse. Restorani terrass ehitatakse sellise konstruktsiooniga, et neid oleks lihtne korduvalt paigaldada, transportida ja talveks ladustada.

 

Terrasside load ja dokumendid Restoranidele

Võrreldes siseruumidega on restorani terrass ja selle kujundus detaid piiratud ning piirkonnast tulenevalt seatakse ette ka palju kitsendusi. Tallinna vanalinnas peab arvestama restorani pidaja ja terrasside ehitaja Kesklinna Valitsuse tingimustega ning terrassi luba taodeldes tuleb koostada mahukas projektikaust. Ka ei tohi unustada, et terrassi ehitust raskendavad karmid ajalised piirangud nii materjalide transpordile, kui ka terrasside ehitamise ajale. Varakult tuleks ennast kurssi viia kõigi kitsendustega. Kasutatava tänavalõigu all leidub erinevaid rajatisi, millele tuleb ligipääs tagada ja omanikke jagub ühele meetrile lausa mitu. Tallinna vanalinna terrassi loa taotlemine, võiks alata Tallinna Kesklinna Valitsusse taotluse esitamisest (Tänaval kauplemise loa taotlus).
Projekt vajab kooskõlastamist Põhja-Eesti Päästekeskusega, kooskõlastamist Tallinna Kommunaalametiga, kooskõlastada Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga ja saada projektile heakskiit Tallinna Kultuuriväärtuste Amet töörühma koosolekult.
Loov lähenemine võimaldab siiski kujundada restorani terrass ka standardtingimustes omanäolise ja praktilisena.

Terrass.ee Restorani terrassi ehitusmeister

OÜ Imemees pakub igakülgset abi terrasside ehitusel, projekteerimisel ja kui restorani terrass vajab abi taotluse koostamisel.